Samen streven naar meer kwaliteit van leven!
Disclaimer2017-04-08T22:07:17+00:00

Disclaimer

Algemeen

Praktijk Vrouw & Reuma is een initiatief van het eenmansbedrijf Zuiderzaken. Zuiderzaken, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34197890, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website vrouwenreuma.nl. Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Daar waar praktijk Vrouw & Reuma of ik of mij geschreven wordt, wordt tevens Zuiderzaken bedoeld.

Als je gebruikmaakt van de informatie op deze website, geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. Ik streef ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Ik aanvaard daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houd ik mij aanbevolen.

Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, ben ik niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Ik heb uitsluitend de doelstelling jou te informeren over de bijdrage die voeding en leefstijl in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stel ik je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voeding en leefstijl in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Ik kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Bij het verstrekken van informatie beroep ik me op het ook mij toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat onder meer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en ik adviseer je nadrukkelijk om je (huis)arts te raadplegen voor specifieke informatie over jouw persoonlijke gezondheidssituatie. Stop ook nooit met medicijnen zonder overleg met je (huis)arts.

Aan de berichtgevingen die ik publiceer, kan je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Claims / Ervaringen

De ervaringen op deze website zijn ingestuurde ervaringen van echte personen. Ik corrigeer deze verhalen op grammatica en verwijder claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving. Inhoudelijk corrigeer ik de verhalen verder niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en zijn daarom niet generaliseerbaar of van toepassing op iedere deelnemer van de diensten die ik aanbied.

Voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen en mogen ook niet als zodanig worden aangeboden. Deze producten vallen onder de warenwet. De toepassing van een voedingssupplement dient uitsluitend om de gewone voeding te optimaliseren en te corrigeren als deze niet of onvoldoende in vitamines en mineralen kan voorzien.

Overleg met je (huis)arts of apotheker voordat je voedingssupplementen neemt, zodat je zeker weet dat er geen ongewenste interactie plaatsvindt tussen jouw medicijnen en de voedingssupplementen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer? Dan vraag ik je deze naar me te e-mailen.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor om mijn disclaimer aan te passen. Check deze daarom regelmatig op wijzigingen.

Laatste wijzigingen: 8 april 2017.